QUE KHUẤY

0,00 ₫
Dùng để khuấy mặt nạ. Sản phẩm bằng nhựa, sử dụng xong có thể rửa sạch bằng nước (sử dụng được lâu dài)

MÔ TẢ

Dùng để khuấy mặt nạ. Sản phẩm bằng nhựa,  sử dụng xong có thể rửa sạch bằng nước (sử dụng được lâu dài)